Blake Morgan shortlisted for FinTech Wales award


Posted on 26th June 2023

Blake Morgan has been shortlisted for the ‘Best Advisory of the Year’ award at the 2023 FinTech Wales Awards.

This article is available in both English and Welsh language versions below.

These awards recognise and celebrate the outstanding achievements of individuals, companies, and academic institutions within the FinTech industry in Wales.

Richard Jones, Partner in Blake Morgan’s Corporate team, commented:

We're delighted to be shortlisted for this award. Blake Morgan has significant expertise in advising clients in the FinTech space and the sector is a key area for the firm.

Blake Morgan’s lawyers have extensive experience at the front line, including in-house experience at fintech companies and experience of financial services advisory, product development, open banking and perimeter issues.

This is coupled with a deep understanding of technology, digitisation, IP and data, and the way these are being monetised in new and novel ways. Find out more about the FinTech services the leading law firm offer here.

The FinTech awards are will take place on 8 September at the Tramshed in Cardiff.

Blake Morgan ar y rhestr fer ar gyfer gwobr FinTech Cymru

Mae Blake Morgan ar y rhestr fer ar gyfer gwobr ‘Cwmni Cynghori Gorau’r Flwyddyn’ yng Ngwobrau FinTech Cymru 2023.

Mae’r gwobrau hyn yn cydnabod ac yn dathlu llwyddiannau nodedig unigolion, cwmnïau, a sefydliadau academaidd o fewn y diwydiant FinTech yng Nghymru.

Dywedodd Richard Jones, Partner yn nhîm Corfforaethol Blake Morgan:

“Rydym yn falch iawn o fod ar restr fer ar gyfer y wobr hon. Mae gan Blake Morgan arbenigedd sylweddol yn cynghori cleientiaid ym maes FinTech ac mae’r sector yn faes allweddol i’r cwmni.”

Mae gan gyfreithwyr Blake Morgan brofiad helaeth yn y maes hwn, gan gynnwys profiad mewnol i gwmnïau Fintech a phrofiad o gynghori gwasanaethau ariannol, datblygu cynnyrch, bancio agored a materion perimedr.

Ynghlwm wrth hyn, mae gan ein cyfreithwyr dealltwriaeth ddofn o dechnoleg, digideiddio, IP a data, a’r ffordd y caiff y rhain eu moneteiddio mewn ffyrdd newydd. Dysgwch fwy am y gwasanaethau FinTech a gynigir gan y cwmni yma..

Cynhelir gwobrau FinTech ar 8 Medi yn y Tramshed yng Nghaerdydd.

Helping dynamic tech companies adapt and grow

Contact our tech lawyers

Arrange a call

Enjoy That? You Might Like These:


7 December
Blake Morgan, a leading law firm with roots in the South region, has been shortlisted in the Deal of the Year Award at the Insider South East Dealmakers Awards 2024. Read More
6 December
The UK’s 50 most inclusive employers have been revealed and Blake Morgan is delighted to have achieved their highest ever placing (32) in their seventh successive year on the 2023... Read More
28 November
Blake Morgan’s Succession & Tax team in Cardiff has been named as the Private Client Team of the Year at the 2023 Wales Legal Awards. Read More