Blake Morgan in Wales grows tax practice with new partner


Posted on 15th January 2024

Leading law firm Blake Morgan has appointed Rob Thomas as a new partner to strengthen its corporate tax expertise.

This is available in both English and Welsh language versions below.

Rob joins the firm’s Cardiff office from his previous role as an associate director within a corporate tax practice. As well as being a specialist in UK domestic and international corporate tax, Rob is also a chartered tax adviser and a previous winner of a prestigious legal prize, LexisNexis, for his specialist tax knowledge.

Rob has experience working with clients ranging from private equity funds and large multi-national businesses to start-ups and individuals. Covering a variety of industries and sectors, his advice spans issues such as finance and private equity transactions, management buy-outs and equity arrangements, mergers and acquisitions, joint ventures, group structuring and reorganisations, and share scheme work. He has developed a particular expertise in tax structuring, predominantly for private equity transactions.

Eve Piffaretti, head of Blake Morgan’s Wales office, said:

With his wealth of experience in tax law, Rob is an exemplary addition to our corporate tax offering. His record across complex transactions will be a significant asset to the team, providing additional experience from across the UK and abroad. We’re very happy to welcome him to the team and expand the high-quality service we offer our clients.

Rob Thomas sitting at a table at work.

BLAKE MORGAN YNG NGHYMRU YN TYFU DISGYBLAETH TRETH GYDA PHARTNER NEWYDD

Mae cwmni cyfreithiol blaenllaw Blake Morgan wedi  cryfhau ei arbenigedd treth gorfforaethol drwy benodi partner newydd, Rob Thomas .

Mae Rob yn ymuno â swyddfa’r cwmni yng Nghaerdydd o’i rôl flaenorol fel cyfarwyddwr  cymydaith yn y maes treth gorfforaethol. Yn ogystal â bod yn arbenigwr mewn treth gorfforaethol ddomestig a rhyngwladol y DU, mae Rob hefyd yn gynghorydd treth siartredig ac yn gyn-enillydd y wobr gyfreithiol fawreddog, LexisNexis, am ei wybodaeth treth arbenigol.

Mae gan Rob brofiad o weithio gyda ystod eang o gleientiaid yn amrywio o gronfeydd ecwiti preifat a busnesau rhyngwladol mawr i fusnesau newydd ac unigolion. Gan gwmpasu amrywiaeth o ddiwydiannau a sectorau, mae ei gyngor yn rhychwantu materion fel cyllid  ac ariannu, trafodion ecwiti preifat, allbryniannau gan reolwyr, threfniadau ecwiti, uno a chaffael, mentrau ar y cyd, strwythuro ac ad-drefnu grŵp a gwaith cynlluniau cyfranddaliadau. Mae wedi datblygu arbenigedd penodol mewn strwythuro treth, yn bennaf ar gyfer trafodion ecwiti preifat.

Dywedodd Eve Piffaretti, pennaeth swyddfa Blake Morgan yng Nghymru:

Gyda’i gyfoeth o brofiad ym maes cyfraith treth, mae Rob yn ychwanegiad rhagorol at ein darpariaeth treth gorfforaethol. Bydd ei record ar draws trafodion cymhleth yn ased sylweddol i’r tîm, gan ddarparu profiad ychwanegol o bob rhan o'r DU a thramor. Rydym yn hapus iawn i’w groesawu i’r tîm ac i ehangu’r gwasanaeth o ansawdd uchel rydym yn ei gynnig i’n cleientiaid.

If you need advice on business or personal tax issues

Speak to one of our specialist lawyers

Arrange a call

Enjoy That? You Might Like These:


12 April
Blake Morgan’s Project and Cost Management team were appointed by Carmarthenshire County Council to provide project and cost management services on the Cross Hands East sustainable development in Cross Hands,... Read More
26 March
Blake Morgan’s transactions team have continued their excellent track record at the Solent Deals Awards after being awarded 2024 ‘Law Firm of the Year’. Read More
13 March
Blake Morgan’s Corporate team continue their excellent record at the Solent Deals Awards, being named finalist in the 2024 Law Firm of the Year category. Read More